lights-night-dark-abstract.jpg

Seminarium 22/1 - Lönekartläggning

Seminarium inom projektet Smart Industrikompetens

Seminarium för deltagare i Smart Industrikompetens 2.0

Tema: Lönekartläggning (en del av Diskrimineringslagen)

Mer information och kontakt: Richard Greyling, richard.greyling@iucsyd.se, 0768-649903

Kalenderinformation

Startdatum: 2020-01-22 kl. 09:00

Slutdatum: 2020-01-22 kl. 12:00

Plats: Hotel Öresund i Landskrona