Ekonomi.png (1)

Nätverksträff för gruppen Ekonomi

Du är välkommen att delta i årets första nätverksträff den 19 mars kl 09-12. Nätverksträffen kommer att handla om omvärldsanalys med fokus på Ekonomi.

Vi ser en allt mer komplex värld som förändras i snabb takt. Varje företag behöver förstå och analysera hur dessa dessa förändringar påverkar dem nu och i framtiden. Tillsammans kommer vi gå igenom några olika verktygför omvärldsbevakning, som "De tre världarna","Att arbeta i tretakt"och"Konsekvensträdet". Vi plockar ut intressanta och viktiga trender och arbetar utifrån dessa.
Vår första nätverksträff kommer tillsammans med funktionsnätverket Ledning &
Organisation. Presentationen av verktyg för omvärldsbevakning kommer ske gemensamt och mer specifika diskussioner görs i separata "breakout rooms". Varmt välkommen den 19 mars!

Program
09.00 - 09.15:
Omvärldsintroduktion
09.15 - 09.30:
"Breakout rooms" med diskussion kring trender som ni ser
09.30 - 10.00:
Presentation av verktyg för omvärldsbevakning
10.00 - 10.10:
Paus
10.10 - 11.10:
Testa verktygen
11.10 - 11.20:
Paus
11.20 - 12.00:
Summering och avslut

Praktisk information
Datum:
19 marsTid: 09.00
- 12.00Plats:
Teams (länk skickas ut via mejl dagar innan träffen)Nätverksledare: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se
Har du några frågor eller funderingar inför träffen är du varmt välkommen att kontakta Yra Olsen Öbrink på 072-711 17 18 eller yra.obrink@iucsyd.se

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-03-19 kl. 09:00

Slutdatum: 2021-03-19 kl. 12:00

Plats: Teams (länk skickas ut via mejl dagarna innan träffen)