!C.jfif

Informationsmöte om CoSkill

Har ditt företag drabbats av Coronakrisen och konstaterat att kompetensutveckling och utbildningsinsatser kan vara en väg framåt för att stärka er position? Varmt välkommen till ett informationsmöte där möjligheterna presenteras för dig och ditt företag!

Erbjudandet kommer i två steg:

En första workshop med en utvecklingscoach där syftet är att öka förståelsen för hur ni kan utveckla er affär genom att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning, samt utforma en plan för detta.

Baserat på de behov som framkommer, erbjuds ditt företag sedan kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser med fokus på digital omställning. Insatserna kan innefatta en eller flertalet anställda, både på ditt och från andra företag.

På informationsträffen får du veta mer om framtida möjliga utbildningar, hur du anmäler dig och också träffa personerna bakom CoSkill som arbetar på klusterintiativen IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, Netport Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park.

 

Praktiskt information:

Datum: 16 April

Tid: 8:30-9:30

Plats: Digitalt (Länk till mötet skickas ut några dagar innan) 

Kostnad: Gratis 

 

Intresserad av att gå med? Anmäl dig här: https://bit.ly/coskill164

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-04-16 kl. 08:30

Slutdatum: 2021-04-16 kl. 09:30

Plats: Digitalt