underhall.png

12/3 Nätverksträff för gruppen Underhåll

Du är välkommen att delta i årets första nätverksträff den 12 mars kl 09-12. Nätverksträffen kommer att handla om omvärldsanalys med fokus på Underhåll.

Vi ser en allt mer komplex värld som förändras i snabb takt. Varje företag behöver förstå och analysera hur dessa förändringar påverkar dem nu och i framtiden. Tillsammans kommer vi gå igenom några olika verktyg för omvärldsbevakning, som ”De tre världarna”, "Att arbeta i tretakt” och ”Konsekvensträdet”. Vi plockar ut intressanta och viktiga trender och jobbar utifrån dessa.

Vår första nätverksträff kommer hållas tillsammans med funktionsnätverket Kvalitet & miljö. Presentationen av verktyg för omvärldsbevakning kommer ske gemensamt och mer specifika diskussioner görs i separata "breakout rooms".

Varmt välkommen den 12 mars!

Program
09.00 - 09.15: 
Omvärldsintroduktion
09.15 - 09.30: 
"Breakout rooms" med diskussion kring trender som ni ser
09.30 - 10.00:
 Presentation av verktyg för omvärldsbevakning
10.00 - 10.10: Paus
10.10 - 11.10: 
Testa verktygen
11.10 - 11.20: 
Paus
11.20 - 12.00: 
Summering och avslut

 

Praktisk information
Datum: 12 mars
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: Teams (länk skickas ut via mejl dagarna innan träffen)
Nätverksledare: Samir Halimanovic, samir.halimanovic@iucsyd.se

KLICKA HÄR FÖR MER INFORMATION 

Har du några frågor eller funderingar inför träffen är du varmt välkommen att kontakta Yra Olsen Öbrink på 072-711 17 18 eller yra.obrink@iucsyd.se

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-03-12 kl. 09:00

Slutdatum: 2021-03-12 kl. 12:00

Plats: Teams (länk skickas ut via mejl dagarna innan träffen)