Årsmöte Industrikluster IUC Syd

Medlemmar i Industrikluster IUC Syd hälsas välkomna till Årsmöte! Tid: Maj. Datum och plats meddelas senare. För information, kontakta Jenny Bramell. I anslutning till årsmötet arrangerar vi seminariet Additiv tillverkning tillsammans med Swerea/IVF.