IUC-nätverket

IUC Syd ingår i ett nationellt nätverk. Nätverket består av 14 IUC-bolag runt om i landet, som alla arbetar med industriell utveckling och förnyelse.

Genom det nationella nätverket har IUC Syd tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Detta är IUC-processen, vår arbetsmodell för företagsutveckling:

IUC Syd är en del av det nationella nätverket IUC Sverige. Här kan du läsa mer om övriga IUC-bolag.

IUC-nätverket

IUC-nätverket är ett nätverk av cirka 800 företag som är delägare i IUC-bolagen. Vidare har IUC kontakt med en lång rad kunskapsförsörjare som universitet, högskolor och forskningsinstitut. IUC har utvecklat dessa samarbeten för att effektivt kunna bistå det lokala företaget med kompetens och kontakter.